KREDİ ŞEFİ

Tarım ve Hayvancılık yapan çiftçilere düşük faizli kredi ve yapılandırma imkanı

Bir ülkede ki ekonomik büyümenin en ehemmiyetli göstergelerinden biri tarım ve hayvancılığın aktif ve randımanlı olmasından geçmektedir. Son zamanda ekonomiyi canlandırma ve devlet desteği adımları Tarım Bankacılığında da kendisi göstermektedir. Buna bağlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı katkılarıyla Ziraat Bankası  ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Zirai İmalata Değin Düşük Getirili Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Ait Müracaat Asalları Tebliğ resmi gazete yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Şahıs firması, gerçek kişi veyahut limited şirketi gibi tüzel kişi üreticilere, kooperatiflere banka desteğiyle düşük getirili yatırım ve işletme kredisi verilmesiyle alakalı yol ve asalları kapsamaktadır devlet desteği. Bu arada hayvancılık olarak damızlık süt sığırı ile damızlık etçi ve kombine sığır yetiştiriciliğinde, heyeti veya kurulacak işletmelere ait yatırım kredileri, damızlık vesikalara dayanan hayvan alımlarında bu kredi ve Ziraat Bankası desteğini kullanılabileceklerdir.

Peki arıcılar devlet desteğininden istifade edebilecek midir?

Evet en az 50 arılı kovanı ile bal yapan üreticiler Ziraat Bankası  ve Tarım Kredi Kooperatif desteğinden istifade edebilir. Bu kapsamda arılı kovan, çiçek tozu kapanlı yeni kovan, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, polen kurutma ve arıtma, kek hazırlama makineleri alımı için devlet destekli kredibaşvurusu yapabilirler.

Tarım kredisinde yapılandırma desteği Ziraat Bankasından

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik üreticilerin 31 Aralık 2016 tarihi bakımından muaccel hale gelen Ziraat Bankası ve Tarım Kredi’ye olan zirai kredi borçları bitmiş yapılandırılacağını izah ederek, borcun temerrüde düştüğü tarihten yapılandırılmasına dair üreticiye %3 ürem uygulanacağını belirtmiştir. Yapılandırma dahilinde Ziraat Bankası’na borcu olan takriben  onbin ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan otuz iki bin üretici yararlanabilecektir.

Peki ne tür tarım kredileri vardır?

  1. Zirai Çiftçi Kredisi:Zirai im alat kredisinin kullanım emeli zirai faliyetlerde üreticiye, faliyetleri olan ekim, dikim, gübreleme, sulama yapma, hasat yapma vakitlerinde ihtiyacı olacak olan parayı karşılamak için kullanılan kredidir. Kullanım şekli ise her üreticinin hasat vaktine, ekim vaktine, gübreleme vaktine göre vadeye ve taksite göre ayarlanmaktadır. Vadesi maksimum 18 aydır.
  2. Besicilik Kredisi: Büyükbaş ve küçükbaş havyanları et emeliyle yetiştirilmesini yapan kişilerin bakım, yem, ilaç, aşılarının yapılması, doğalgaz, su, elektrik gibi giderlerindeki ihtiyacı olan parayı karşılamak için kullandırılmaktadır. Besi hayvanların yavrulama ve gelişim devrelerine göre vadeleri ayarlanmakta olup üremleri vadenin bitiminde tek seferde ödenmektedir. Vadesi maksimum 12 aydır.
  3. Süt Hayvancılığı İşletme Kredisi: Besi havyancılığında et emelli hayvanlar için verilen kredi burdada süt hayvancılığı için verilmekte olup kullanım emelleri aynıdır. Burdaki farklardan biri ödemeleri ayda bi yada 3ay-6ay gibi fark vade vakitlerine göre taksitlendirmesi yapılabiliyor. Vadesi maksimum 18 aydır.
  4. Hayvan Alım Kredisi: Üreticilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarındaki para ihtiyacını karşılamak emeliyle verilmekte olan kredi çeşididir. Kullanım şekli ise zirai yatırım kredisiyle aynı şekilde yapılmakta olup vadesi maksimum zirai yatırım kredisinde olduğu gibi 60 aydır.
  5. Seracılık Kredisi: Seracılıkla ilgilenen imalat yapan üretici için ilaçlamadan, plastik veya cam örtüleri, gübre, tohum, fide alımı gibi ihtiyaçlarını karşılaması için verilen kredi türüdür. Kullanım şekli tamamiyle kullanıcının hesabına göre ayarlanmakta olup maksimum 12 aya kadar vadelendirilmektedir.
  6. Sera Yapım Kredisi: Seracılık Kredisinde olmayan yeni sera kurma yada mecut olanı yenileme, bakımı yapmak için verilen kredi türüdür. Kullanımı ve vadesi tamamiyle krediyi kullanacak kişiye göre ayarlanmakta olup maksimum vadesi 60 aydır.
  7. Traktör Kredisi: Adındanda anlaşılacağı gibi tarım üreticisinin yeni yada ikinciel traktör alması için verilen paradır. Kullanım şekli bir hayli tarım kredisinde olduğu gibi krediyi kullanan üreticiye göre ayarlanmakta ve tertip etmekte olup maksimum 36 aya kadar vadelendirilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.